Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
16 / 09 / 2014

Het bankgeheim beschermt belastingplichtigen bij fiscale controles. Een controleur kan niet zomaar gegevens opvragen bij de bank. Doch via wetswijzigingen en de oprichting van een Centraal Aanspreekpunt  (CAP) bij de Nationale Bank  beschikt de fiscus over een volledig overzicht van uw bankrekeningen.

 Wanneer kan de fiscus het bankgeheim naast zich neerleggen ?

  1. 1 of meerdere aanwijzingen van belastingontduiking : Bijvoorbeeld het niet  indienen van de fiscale aangifte, niet aangegeven buitenlandse rekeningen,  aankopen zonder factuur, het gebruik van valse facturen en vaststelling van zwartwerk op werkplaatsen.
  2. Taxatie op basis van tekenen en indiciën : Indien uw aangegeven inkomsten te laag zijn en de controleur kan aantonen dat uw uitgaven hoger zijn dan uw inkomsten.
  3. Vraag afkomstig van de buitenlandse fiscus : Indien de belastingadministratie een vraag krijgt van een land waarmee België een overeenkomst heeft afgesloten (op zijn minst de Europese landen).

Wat is het Centraal Aanspreekpunt (CAP) ?

De Nationale Bank had van de overheid de opdracht gekregen om een instantie op te richten die een register bijhoudt van alle bankrekeningen.

Alle financiële instellingen die gevestigd zijn in België,  moeten elk jaar uiterlijk 31 maart een lijst doorgeven van de bankrekeningen ( vanaf 2010)  van hun cliënten (natuurlijke personen, rechtspersonen, verenigingen, feitelijke verenigingen) die in België zijn gevestigd.

Vanaf 2015 moeten alle contracten tussen de bank en de cliënt worden meegedeeld aan het CAP.

Voorlopig dienen nog geen verrichtingen te worden meegedeeld en ook geen saldo van uw rekening…  Indien dit in de toekomst wel zou moeten, dan is het vermogensregister in België een feit !

Het CAP is reeds operationeel sedert 1 mei 2014.

Hoe gaat de fiscus in de praktijk te werk ?

Indien de fiscus het bankgeheim naast zich kan neerleggen, dan zal hij eerst aan jou  vragen om de financiële gegevens voor te leggen.

Ga je daar niet op in, dan pas zal het CAP aangesproken worden.

Hoe kan je zelf die gegevens controleren ?

Je mag uiteraard ook zelf een overzicht vragen van de gegevens die op uw naam zijn geregistreerd. U dient daarvoor een schriftelijke aanvraag in te dienen die je verstuurt naar de Nationale Bank van België, Centraal Aanspraakpunt – Berlaimontlaan 14 – 1000 Brussel.

Gepost in: Bankieren