Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
27 / 02 / 2017

In het kader van verdere vereenvoudiging van de BTW regelgeving en administratie werd beslist de BTW voorschotten af te schaffen.

Tot 31/03/2017

Betaalt u 2 BTW voorschotten EN een BTW afrekening uiterlijk de 20ste na het einde van het kwartaal.

Na 01/04/2017

Betaalt u geen voorschotten maar ENKEL de totale verschuldigde BTW de 20ste na het einde van het kwartaal.

Nieuw: decembervoorschot voor kwartaalaangevers

Om een gelijke behandeling te creëren met de maandaangevers zullen de kwartaalaangevers tegen 24 december nu wel  een decembervoorschot moeten betalen.

Het decembervoorschot wordt als volgt bepaald:

 • De verschuldigde BTW over de handelingen van 1 oktober tot 20 december
 • De verschuldigde BTW over de handelingen van het 3e kwartaal

TipDoor het wegvallen van deze voorschotten krijgt u dus meer financiële ademruimte maar zal de BTW afrekening ook hoger zijn.

Meer informatie nodig?  Neem contact op met je dossierbeheerder

Gepost in: Belastingen, BTW
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
09 / 12 / 2015

Het opstellen van een correcte factuur met alle verplichte vermeldingen is zowel van belang in hoofde van de belastingplichtige leverancier maar ook in hoofde van de afnemer.

Waarom zo belangrijk ?

Je mag uw recht op aftrek (het BTW bedrag  en/of de kostprijs) slechts uitoefenen op voorwaarde dat je in het bezit bent van een conforme factuur.

Wanneer een factuur uitreiken ?

 • Als een dienst of goed wordt gekocht voor beroepsdoeleinden
 • Goederen of diensten aangekocht voor privégebruik indien verkoop, onderhoud en herstelling van auto’s en de bouwsector.

Welke zijn de verplichte vermeldingen :

 1. Datum uitreiking factuur
 2. Uniek volgnummer (liefst ononderbroken nummering)
 3. Identiteit van de leverancier/dienstverrichter + ondernemingsnummer en bankrekeningnummer
 4. Identiteit van de afnemer/ klant
 5. Vermelding BTW-identificatienummer van de klant
 6. Datum levering (datum levering, voltooiing dienst, incassering van (een deel van) de prijs.
 7. Vermelding van de gegevens inzake de verrichte handeling (korte omschrijving)
 8. De maatstaf van heffing en de elementen waaruit die is samengesteld
 9. De tarieven van de verschuldigde btw en de verschuldigde btw in Euro uitgedrukt
 10. Vermelden van de reden van afwijken van het normale btw tarief (werken aan woningen ouder dan 5 jaar = 6% BTW, belasting te voldoen door medecontractant, …)

Welke zijn de NIET-verplichte vermeldingen doch sterk aan te raden om ze toch te vermelden :

 1. Vervaldatum van de factuur
 2. Gebruik degelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Onze tip !

Laat je facturen nakijken door een advocaat die gespecialiseerd is in handelsrecht. Indien het fout loopt in de handelsrelatie met je klant, dan val je best terug op degelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Kan mijn dossierbeheerder mij helpen ?

Ja, wij kunnen je doorverwijzen naar een goede advocaat indien je zelf niet weet bij wie je best aanklopt.

 

 

Gepost in: BTW, Factureren
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
28 / 05 / 2014

De BTW administratie heeft ook duidelijkheid geven over de btw aftrek op lichte vrachtwagens tot 3500 kg. Voortaan kan enkel 100 % van de btw afgetrokken worden indien het een ‘echte’ lichte vrachtwagen is en met onbeduidend privaat gebruik.

Wat is een ‘echte’ lichte vrachtwagen?

 • De pick-ups met enkele of dubbele cabine
 • Bestelwagens met enkele of dubbele cabine

Als aan deze voorwaarden niet is voldaan worden de lichte vrachtwagen voor de btw administratie beschouwd als gewone personenwagens (zie blog ‘Duidelijkheid over de btw aftrek op bedrijfswagens’) ongeacht hun inschrijving bij de DIV. Hieronder vallen dus de terreinwagens, de luxe 4×4 wagens en de mono volumes.

Om het percentage btw aftrek te kennen kan de belastingplichtige kiezen uit 2 methodes :

1. De rittenadministratie

Idem methode 1 blog ‘Duidelijkheid over de btw aftrek op bedrijfswagens’

 • Datum van de rit
 • Begin en eind adres
 • Afgelegde km per verplaatsing
 • Totaal afgelegde km per dag
 • Kilometerstand bij het begin en einde van het jaar

% beroepskilometers = Bewezen Beroepskilometers x 100 / Totaal Kilometers

Eens gekozen voor deze methode dan dient u deze keuze het gehele jaar aan te houden.

2. Forfait btw aftrek van 85 %

Dus 15% van de btw op aankoop, huur, brandstof, onderhoud,… zijn niet aftrekbaar.

Deze methode is van toepassing wanneer de lichte vrachtwagen hoofdzakelijk beroepsmatig wordt gebruikt voor goederenvervoer in het kader van een economische activiteit. Hiervoor zal men rekening houden met de feitelijke omstandigheden nl.:

 •  De aard van de economische activiteit van de belastingplichtige waarvan het vervoer van goederen een kenmerkend element is
 •  Het type van de lichte vrachtwagen (open laadbak, afgesloten laadruimte, aantal zitplaatsen)
 •  De identiteit van de persoon aan wie het vervoersmiddel ter beschikking wordt gesteld

Wanneer men niet aan deze voorwaarden voldoet kan men terugvallen op het algemeen forfait van 35 % aftrek (zoals bij de personenwagens).

Indien men kiest voor deze methode dient deze ook 4 jaar te worden aangehouden.

3. Forfaitaire btw aftrek van 35%

Deze methode is van toepassing wanneer de lichte vrachtwagen hoofzakelijk privaat gebruikt wordt en vergt geen enkele berekening of administratie.

Wie kiest voor deze methode dient deze keuze 4 jaar aan te houden voor het gehele wagenpark.

 

Voor welke methode kies ik ?

Een rittenadministratie lijkt ons een niet werkbare methode. Methode 2 zal dus bij deze lichte vrachtwagens de meest gekozen vorm zijn indien er ook privaat gebruik is van de lichte vrachtwagens.

Opgelet: voor de meeste van onze klanten zal er sprake zijn van een onbeduidend privaat gebruik. Dus aftrek blijft 100 % voor lichte vrachtwagens.

Contacteer uw dossierbeheerder om in overleg voor u de juiste methode te kiezen.

Gepost in: Bedrijfswagens, BTW
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
20 / 05 / 2014

De BTW administratie heeft duidelijkheid geven over de btw aftrek op bedrijfswagens. Voortaan moet de aftrek van de btw voor wagens met gemengd gebruik onmiddellijk beperkt worden tot het werkelijke beroepsgebruik.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Indien een personenwagen voor 30% beroepsmatig wordt gebruikt kan je onderneming 30% van de BTW aftrekken op de aankoop en de kosten van deze wagen.

Indien de personenwagen enkel beroepsmatig wordt gebruikt dan is de BTW aftrek maximum 50%, zoals in de vorige wetgeving al voorzien.

Om het percentage BTW aftrek te kennen kan de belastingplichtige kiezen uit 3 methoden :

1. De rittenadministratie

Per personenwagen of lichte vrachtwagen dienen alle beroepsverplaatsingen te worden bijgehouden:

 • Datum van de rit
 • Begin en eind adres
 • Afgelegde km per verplaatsing
 • Totaal afgelegde km per dag
 • Kilometerstand bij het begin en einde van het jaar

% beroepskilometers = Bewezen Beroepskilometers x 100 / Totaal Kilometers

Eens gekozen voor deze methode dan dient u deze keuze het gehele jaar aan te houden.

 2. De semi-forfaitaire formule

Per personenwagen of lichte vrachtwagen dient de afstand woon-werk, heen en terug te worden vermenigvuldigd met 200 werkdagen. Hierbij dienen 6000 extra private kilometers te worden bijgeteld. Deze som dient dan te worden gedeeld door de totaal gereden km van dat jaar.

De aftrek is hier eveneens beperkt tot maximum 50%.

De keuze voor dit systeem dient eveneens een volledig jaar te worden aangehouden.

% Prive = (Afstand Woon Werk x 2 x 200 + 6000) x 100 / Totale Afstand

% Beroeps = 100% – % Prive

3. Forfaitaire BTW aftrek van 35%

Deze methode vergt geen enkele berekening of administratie.
Wie kiest voor deze methode dient deze keuze 4 jaar aan te houden voor het gehele wagenpark.

Voor welke methode kies ik ?

Het zal voor de aandachtige lezer duidelijk zijn dat methode 1 in praktijk moeilijk uitvoerbaar is (zware administratieve last om bij te houden en voor ons extra rekenwerk).
Methode 2 is naar onze mening de meest werkbare methode of methode 3 indien het btw percentage via methode 2 onder 35% zou dalen.
Contacteer uw dossierbeheerder om voor u de meest gepaste methode te kiezen.

Gepost in: Bedrijfswagens, BTW