Hoe een correcte factuur opmaken?
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
09 / 12 / 2015

Het opstellen van een correcte factuur met alle verplichte vermeldingen is zowel van belang in hoofde van de belastingplichtige leverancier maar ook in hoofde van de afnemer.

Waarom zo belangrijk ?

Je mag uw recht op aftrek (het BTW bedrag  en/of de kostprijs) slechts uitoefenen op voorwaarde dat je in het bezit bent van een conforme factuur.

Wanneer een factuur uitreiken ?

 • Als een dienst of goed wordt gekocht voor beroepsdoeleinden
 • Goederen of diensten aangekocht voor privégebruik indien verkoop, onderhoud en herstelling van auto’s en de bouwsector.

Welke zijn de verplichte vermeldingen :

 1. Datum uitreiking factuur
 2. Uniek volgnummer (liefst ononderbroken nummering)
 3. Identiteit van de leverancier/dienstverrichter + ondernemingsnummer en bankrekeningnummer
 4. Identiteit van de afnemer/ klant
 5. Vermelding BTW-identificatienummer van de klant
 6. Datum levering (datum levering, voltooiing dienst, incassering van (een deel van) de prijs.
 7. Vermelding van de gegevens inzake de verrichte handeling (korte omschrijving)
 8. De maatstaf van heffing en de elementen waaruit die is samengesteld
 9. De tarieven van de verschuldigde btw en de verschuldigde btw in Euro uitgedrukt
 10. Vermelden van de reden van afwijken van het normale btw tarief (werken aan woningen ouder dan 5 jaar = 6% BTW, belasting te voldoen door medecontractant, …)

Welke zijn de NIET-verplichte vermeldingen doch sterk aan te raden om ze toch te vermelden :

 1. Vervaldatum van de factuur
 2. Gebruik degelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Onze tip !

Laat je facturen nakijken door een advocaat die gespecialiseerd is in handelsrecht. Indien het fout loopt in de handelsrelatie met je klant, dan val je best terug op degelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Kan mijn dossierbeheerder mij helpen ?

Ja, wij kunnen je doorverwijzen naar een goede advocaat indien je zelf niet weet bij wie je best aanklopt.

 

 

Gepost in: BTW, Factureren