Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
28 / 05 / 2014

De BTW administratie heeft ook duidelijkheid geven over de btw aftrek op lichte vrachtwagens tot 3500 kg. Voortaan kan enkel 100 % van de btw afgetrokken worden indien het een ‘echte’ lichte vrachtwagen is en met onbeduidend privaat gebruik.

Wat is een ‘echte’ lichte vrachtwagen?

 • De pick-ups met enkele of dubbele cabine
 • Bestelwagens met enkele of dubbele cabine

Als aan deze voorwaarden niet is voldaan worden de lichte vrachtwagen voor de btw administratie beschouwd als gewone personenwagens (zie blog ‘Duidelijkheid over de btw aftrek op bedrijfswagens’) ongeacht hun inschrijving bij de DIV. Hieronder vallen dus de terreinwagens, de luxe 4×4 wagens en de mono volumes.

Om het percentage btw aftrek te kennen kan de belastingplichtige kiezen uit 2 methodes :

1. De rittenadministratie

Idem methode 1 blog ‘Duidelijkheid over de btw aftrek op bedrijfswagens’

 • Datum van de rit
 • Begin en eind adres
 • Afgelegde km per verplaatsing
 • Totaal afgelegde km per dag
 • Kilometerstand bij het begin en einde van het jaar

% beroepskilometers = Bewezen Beroepskilometers x 100 / Totaal Kilometers

Eens gekozen voor deze methode dan dient u deze keuze het gehele jaar aan te houden.

2. Forfait btw aftrek van 85 %

Dus 15% van de btw op aankoop, huur, brandstof, onderhoud,… zijn niet aftrekbaar.

Deze methode is van toepassing wanneer de lichte vrachtwagen hoofdzakelijk beroepsmatig wordt gebruikt voor goederenvervoer in het kader van een economische activiteit. Hiervoor zal men rekening houden met de feitelijke omstandigheden nl.:

 •  De aard van de economische activiteit van de belastingplichtige waarvan het vervoer van goederen een kenmerkend element is
 •  Het type van de lichte vrachtwagen (open laadbak, afgesloten laadruimte, aantal zitplaatsen)
 •  De identiteit van de persoon aan wie het vervoersmiddel ter beschikking wordt gesteld

Wanneer men niet aan deze voorwaarden voldoet kan men terugvallen op het algemeen forfait van 35 % aftrek (zoals bij de personenwagens).

Indien men kiest voor deze methode dient deze ook 4 jaar te worden aangehouden.

3. Forfaitaire btw aftrek van 35%

Deze methode is van toepassing wanneer de lichte vrachtwagen hoofzakelijk privaat gebruikt wordt en vergt geen enkele berekening of administratie.

Wie kiest voor deze methode dient deze keuze 4 jaar aan te houden voor het gehele wagenpark.

 

Voor welke methode kies ik ?

Een rittenadministratie lijkt ons een niet werkbare methode. Methode 2 zal dus bij deze lichte vrachtwagens de meest gekozen vorm zijn indien er ook privaat gebruik is van de lichte vrachtwagens.

Opgelet: voor de meeste van onze klanten zal er sprake zijn van een onbeduidend privaat gebruik. Dus aftrek blijft 100 % voor lichte vrachtwagens.

Contacteer uw dossierbeheerder om in overleg voor u de juiste methode te kiezen.

Gepost in: Bedrijfswagens, BTW
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
20 / 05 / 2014

De BTW administratie heeft duidelijkheid geven over de btw aftrek op bedrijfswagens. Voortaan moet de aftrek van de btw voor wagens met gemengd gebruik onmiddellijk beperkt worden tot het werkelijke beroepsgebruik.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Indien een personenwagen voor 30% beroepsmatig wordt gebruikt kan je onderneming 30% van de BTW aftrekken op de aankoop en de kosten van deze wagen.

Indien de personenwagen enkel beroepsmatig wordt gebruikt dan is de BTW aftrek maximum 50%, zoals in de vorige wetgeving al voorzien.

Om het percentage BTW aftrek te kennen kan de belastingplichtige kiezen uit 3 methoden :

1. De rittenadministratie

Per personenwagen of lichte vrachtwagen dienen alle beroepsverplaatsingen te worden bijgehouden:

 • Datum van de rit
 • Begin en eind adres
 • Afgelegde km per verplaatsing
 • Totaal afgelegde km per dag
 • Kilometerstand bij het begin en einde van het jaar

% beroepskilometers = Bewezen Beroepskilometers x 100 / Totaal Kilometers

Eens gekozen voor deze methode dan dient u deze keuze het gehele jaar aan te houden.

 2. De semi-forfaitaire formule

Per personenwagen of lichte vrachtwagen dient de afstand woon-werk, heen en terug te worden vermenigvuldigd met 200 werkdagen. Hierbij dienen 6000 extra private kilometers te worden bijgeteld. Deze som dient dan te worden gedeeld door de totaal gereden km van dat jaar.

De aftrek is hier eveneens beperkt tot maximum 50%.

De keuze voor dit systeem dient eveneens een volledig jaar te worden aangehouden.

% Prive = (Afstand Woon Werk x 2 x 200 + 6000) x 100 / Totale Afstand

% Beroeps = 100% – % Prive

3. Forfaitaire BTW aftrek van 35%

Deze methode vergt geen enkele berekening of administratie.
Wie kiest voor deze methode dient deze keuze 4 jaar aan te houden voor het gehele wagenpark.

Voor welke methode kies ik ?

Het zal voor de aandachtige lezer duidelijk zijn dat methode 1 in praktijk moeilijk uitvoerbaar is (zware administratieve last om bij te houden en voor ons extra rekenwerk).
Methode 2 is naar onze mening de meest werkbare methode of methode 3 indien het btw percentage via methode 2 onder 35% zou dalen.
Contacteer uw dossierbeheerder om voor u de meest gepaste methode te kiezen.

Gepost in: Bedrijfswagens, BTW