Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
03 / 03 / 2017

Nog dikwijls krijgen we de vraag waarom we de sociale bijdragen van onze klanten niet laten betalen door de vennootschap. Dit zou voordeliger zijn voor de zelfstandige bedrijfsleider (zaakvoerder, bestuurder, werkend vennoot)  EN een  aftrekbare kost  voor de vennootschap.

Te mooi om waar te zijn ?

We leggen u in twee stappen uit waarom dit in geen van beide gevallen klopt :

1.Voordeliger voor de zaakvoeder ?

Neen, indien de sociale bijdragen worden betaald door de vennootschap dienen deze te worden geboekt als een belastbaar voordeel.

Dit zorgt ervoor dat het belastbaar inkomen van de bedrijfsleider stijgt waardoor er meer belastingen EN sociale bijdragen verschuldigd zijn.

2. Aftrekbare kost voor de vennootschap ?

JA, aangezien deze sociale bijdragen in de boekhouding van de vennootschap worden verwerkt als een aftrekbare kost. De vennootschap verminderd dus haar winst met het bedrag van de betaalde bijdragen.

MAAR, de keerzijde van de medaille is dat deze volledige kost tezelfdertijd wordt beschouwd als een belastbaar inkomen voor de bedrijfsleider, namelijk als belastbaar voordeel. Dit inkomen wordt   belast aan hogere tarieven in de personenbelasting dan in de vennootschap.

  • Tarief personenbelasting = 27 % -> 53% (inclusief gemeentebelasting)
  • Tarief vennootschapsbelasting = 24,98 % -> 33,99 % (inclusief crisisbelasting)

TipIndien je als  bedrijfsleider niet in staat bent om de sociale bijdragen privé te betalen, laat dan bij voorkeur je bruto maandelijkse bezoldiging verhogen. Dit zorgt voor minder administratieve rompslomp en je vermijdt naheffingen van belastingen en sociale bijdragen.

Meer informatie nodig?  Neem contact op met je dossierbeheerder

Gepost in: Belastingen, Sociale Bijdragen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
15 / 10 / 2015

Vanaf 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen berekend op het beroepsinkomen van het jaar zelf en niet meer op het inkomen van 3 jaar terug.

Een zelfstandige zal voortaan eerst voorlopige sociale bijdragen betalen en eens het inkomen van 2015 bekend is (nadat wij de fiscale aangifte hebben ingediend ) zal een definitieve afrekening volgen. Deze afrekening zal ongeveer 2 jaar later volgen. Om belangrijke achterstallen te vermijden zal het dus aangewezen zijn om een goede inschatting te maken van het inkomen en eventueel spontaan bij te storten. Deze spontane bijstorting zal dan achteraf uiteraard verrekend worden met de definitieve berekening.

Bijstorten of niet ?

Het is dus uitermate aan te raden om spontaan bij te storten. Deze bijstorting is namelijk ook fiscaal aftrekbaar waardoor je minder belastingen zal betalen. Tevens zal je ook minder sociale bijdragen dienen te betalen doordat het belastbaar inkomen lager is door die aftrekbare extra bijstorting. Een dubbel voordeel dus !

OPGELET: het is af te raden om meer te storten dan nodig. Indien er teveel is gestort zal je die teveel betaling ongeveer 2 jaar later terugkrijgen op je rekening maar dan wel zonder enig voordeel (er worden geen interesten op toegekend).

Wat indien ik veel minder verdien ?

Dan is er nu ook een mogelijkheid om de voorlopige sociale bijdragen te laten verlagen. Indien u kan aantonen dat het geraamde inkomen van 2015 ofwel zakt onder 13010,66 € of 26021,32 € kan de bijdrage in deze gevallen verminderd worden naar ongeveer 726,94 € of 1453,90 € per kwartaal. Deze vermindering moet wel eerst goedgekeurd worden door uw sociaal verzekeringsfonds.

Wat moet ik zelf doen?

Wij laten al onze klanten tijdig weten of het nodig is om bij te storten. Wij baseren ons hiervoor op de tussentijdse balansen.

Gepost in: Sociale Bijdragen