Terug goedkoop dividenden uitkeren uit je vennootschap
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
15 / 04 / 2015

Vanaf aanslagjaar 2015 kan je je nettowinst in je vennootschap ‘vastklikken’ aan 10 % in plaats van 27 % roerende voorheffing.  In het vakjargon is dit de “liquidatiereserve”.

Wat is een dividend?

Een dividend is de netto uitkering van de winst na belasting aan de aandeelhouders van een vennootschap.

Dividend opnemen of niet?

Vooreerst moet er uiteraard winst zijn, zo niet is het niet toegelaten om dividenden  uit te keren.  We evalueren eerst de personenbelasting en passen desnoods uw wedde aan indien dit fiscaal gunstiger zou uitpakken.  Het kan eveneens nuttig zijn om de winst (nog) niet uit te keren om toekomstige investeringen of groei van uw onderneming te financieren.  Nadat alle fiscale aftrekmogelijkheden uitgeput zijn bekijken we, in samenspraak met de individuele cliënt, of we een dividend opnemen of niet.

Kan ik besparen via uitkering dividenden?

Ja, door nieuwe recente fiscale gunstmaatregelen kan je nu terug winsten uitkeren aan 15 % en 10 % in plaats van 27 % roerende voorheffing.

Welke winsten kunnen uitgekeerd worden?

In eerste instantie ging het enkel om de winsten van het boekjaar 2014.  Na een aanpassing sinds 2015 is dit nu ook mogelijk voor de winsten van volgende boekjaren.

Let op: wachtperiode

Om van deze gunstmaatregel te genieten moet de fiscale kas onmiddellijk gespijsd worden, maar u mag wel pas na 5 jaar een dividend van 15 % uitkeren.  Geduld wordt in dit geval dus fiscaal beloond.

Wat moet ik zelf doen?

Niets, uw dossierbeheerder ziet dit minstens 1 x per jaar na bij de fiscale afsluiting & opmaak jaarrekening.

 

Gepost in: Belastingen, Besparen