Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
03 / 04 / 2018

Welk bedrag van een factuur mag u cash betalen of ontvangen?

Wij helpen u op weg in 4 stappen:

1. Betalen van onroerende goederen.

Regel: er mag niets cash worden betaald.  Dit geldt ook voor het voorschot.

Opgelet: dit betreft de aanschaf en bijkomende kosten (registratierechten, onkosten,….)

2. Betalen van roerende goederen en werken aan onroerende goederen

Regel vanaf 16/10/2017: er mag tot 3 000 € cash worden betaald.

Deze cashregel geldt zowel ten opzichte van particulieren als professionele klanten bij commerciële transacties.  Particulieren onderling hebben geen cashregel.

Opgelet: het totale factuurbedrag is van belang voor de grens van 3 000€ en niet de eventueel betaalde voorschotten of deelbetalingen.  Het opsplitsen van 1 handeling in deelfacturen heeft dus geen zin.

Voorbeeld:

 • Een bedrag van 2900 € mag volledig in contanten worden betaald.
 • Een bedrag van 6500 € mag maximum voor 3 000 € contant worden betaald.
 • Een bedrag van 40 000€ wordt opgesplitst in 4 deelfacturen van elk 10 000 €.  Er mag maximum 3 000 € contant worden betaald op het bedrag van 40 000 €.

3. Verplichte melding

Indien u als  handelaar of dienstverstrekker toch te veel cash ontving of betaalde, dan moet u dit onmiddellijk melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI of antiwitwascel).

4. Sancties

Bij niet naleving van de grenzen of wanneer u nalaat melding te doen van de cashbetalingen riskeert u een geldboete .  Deze geldboete mag echter niet meer bedragen dan 10 % van de ten onrechte contant betaalde bedragen met een maximum van 1 350 000 €.

Bron: wetgeving 18/09/2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering en tot beperking van het gebruik van contanten.

Meer informatie nodig?  Neem contact op met je vertrouwde bankier of je dossierbeheerder.

Gepost in: Factureren
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
13 / 12 / 2017

Wie volgend jaar zijn fiscale aangifte wil optimaliseren, kan dit jaar nog een aantal maatregelen nemen en nog voor duizenden euro’s belastingen besparen.

10 concrete tips:

 1. Betaal nog dit jaar uw persoonlijke sociale bijdragen als zelfstandige.
 2. Betaal nog dit jaar uw vrij aanvullend pensioen/ groepsverzekering en eventuele backservice. Heeft u als zelfstandige nog geen vrij aanvullend pensioen afgesloten, doe dit dan nog dit jaar.  Zelfstandigen met een vennootschap betalen nog best dit jaar een backservice omwille van de tarieven vennootschapsbelasting die dalen vanaf 2018  met 5%.
 3. Beroepsmatige relatiegeschenken kan u beter dit jaar nog kopen.  U kan deze uitgave voor 50% inbrengen.
 4. Verwacht u als zelfstandige hoge afrekeningen elektriciteit en verwarming : vraag aan uw leverancier dan een afrekening zodat de kost dit jaar nog kan geboekt worden.
 5. Heeft u als zelfstandige investeringen gepland op korte termijn of aankopen klein materieel en gereedschap : doe dit dan voor het einde van het jaar.  Zeker voor vennootschappen omwille van daling tarief vennootschapsbelasting.
 6. Doet u reeds aan pensioensparen ? Alle zelfstandigen en ook niet-zelfstandigen kunnen dit jaar een maximum van 940 € inbrengen.  Fiscaal voordeel 30 % (of 282 €) waardoor er een werkelijke uitgave is van 658 €.
 7. Een minder gekende vorm van sparen = aanvullende levensverzekering : u kan tot 2260 € inbrengen met een netto voordeel van ongeveer 678 €.
 8. Belastingvermindering voor dakisolatie is afgeschaft maar er is wel een overgangsmaatregel als er een overeenkomst werd opgemaakt en er een voorschot werd betaald voor 31/12/2016.  De volledige factuur dient betaald te zijn voor 31/12/2017.
 9. Giften van minstens 40 € aan erkende instellingen zijn aftrekbaar tot maximum 10 % van uw inkomen.
 10. Bestel nu nog uw dienstencheques : u mag maximum 1440 € per persoon en per jaar uitgeven.  Voor een koppel dus 2880 € (320 cheques van 9 €)

Wanneer ten laatste betalen ?

Uiterlijk dinsdag 26 december 2017.

Hoeveel bespaar ik ?

Zelfstandigen kunnen deze kosten aftrekken van hun belastbaar inkomen en kunnen 33% tot 63% besparen op deze uitgaven.    De andere tips leveren een ‘belastingvermindering’ op die schommelt tussen 33 % en 48 % .

Gepost in: Belastingen, Besparen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
28 / 09 / 2017

Restaurantkosten zijn voor 69% aftrekbaar indien het ‘beroepskarakter’ kan bewezen worden.

Wanneer is er nu een beroepskarakter?

De kosten moeten verband houden met uw beroep. Bijvoorbeeld:

 • Zakendiner met een (potentiële) klant, leverancier of andere zakenrelatie
 • Catering tijdens een seminarie
 • Restaurantkosten inbegrepen in de hotelrekening bij een zakenbezoek

Maar hoe kan u het ‘beroepskarakter’ van uw restaurantbezoek aantonen? Wij bezorgen u graag enkele tips.

1. Bewaar uw BTW bonnetje

Vraag steeds naar een BTW bonnetje bij een restaurantbezoek en betaal met uw bank- of kredietkaart. Aan de hand daarvan kan u aantonen dat elk bonnetje van uzelf is en dat u geen bonnetjes bent gaan verzamelen bij familie en vrienden.

2. Een agenda bijhouden van uw restaurantbezoeken, een must?

Neen. Een agenda bijhouden van uw restaurantbezoeken moet niet maar behoort tot een van de mogelijkheden. U kan natuurlijk ook op het bonnetje zelf verwijzen naar een nieuwe klant of een gemaakte factuur rond deze periode.

3. Werkt u ook op Zon- en feestdagen?

In principe wel. U heeft het immers druk op weekdagen en vergaderingen plannen en relaties onderhouden doet u liever in het weekend.Zonder enig bewijs zal dit echter niet gemakkelijk aanvaard worden door de fiscus (lees: verworpen worden). Zorg er voor dat weekend- meetings steeds vergezeld gaan met mailverkeer rond de gemaakte afspraken en eventueel de te bespreken punten op de meeting. Zorg er ook voor dat het aantal personen klopt met de rekening. Zo kan u aantonen dat uw gezin niet aanwezig was op de meeting.

Verwerp de kosten op feestdagen. Dit komt niet geloofwaardig over. Op Valentijnsdag gaat u dus best niet gaan eten met een zakelijke partner.

4. U woont aan zee en werkt in Brussel

Tijdens de controle ontdekt de controleur dat de restaurantbezoeken die in het weekend vallen steeds dicht bij zee zijn. De bezoeken tijdens de week zijn in een brede straal rond Brussel gelegen. Niet echt geloofwaardig voor de fiscus.

5. U rekent de restaurantkosten door op de factuur

Hier toont u sowieso aan dat u met deze klant bent gaan eten. Verder bewijs hoeft u niet te leveren.

6. Private restaurantbezoeken

Hou uw private restaurantkosten apart bij. Op die manier kan u bewijzen dat u niet elk restaurantbezoekje aangeeft als beroepsmatige kost. Opgelet: best houd u uw favoriete gezinsuitstapjes apart van uw zakendiners. Kies dus voor een ander type restaurant. Al kan dit geen vorm van discussie vormen op zich. Indien u geen enkel ander bewijs kan leveren wordt dit wel moeilijk verdedigbaar.

Tot slot willen wij u nog meedelen dat het niet uitmaakt in welk soort restaurant u gaat eten. Elke inrichting waar maaltijden worden bereid en verkocht met de bedoeling om ze ter plaatse te verbruiken, komen in aanmerking als restaurant.

Meer informatie nodig? Neem contact op met je dossierbeheerder.

 

Gepost in: Belastingen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
05 / 07 / 2017

Deze zomer zullen terug een recordaantal studenten aan de slag gaan. Er werd een nieuwe regeling uitgewerkt waardoor de jobstudent tot 475 uren per jaar kan presteren.  Elk uur wordt nu apart geteld en dus niet meer per dag.

We zetten hieronder alles op een rijtje :

1.Vanaf welke leeftijd en tot welke leeftijd mag ik werken ?

Je mag als jobstudent werken vanaf 15 jaar, als je de eerste graad volledig hebt gevolgd en aan je leerplicht hebt voldaan. Een maximumleeftijd is er niet, alleen mag je als student niet onder een ander statuut vallen.

2.Wanneer kan ik als jobstudent werken ?

Dit kan buiten de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling  zoals vakanties en buiten de schooluren . Dit gedurende een contigent van 475 uren per kalenderjaar. Je kan steeds het aantal resterende uren via Student@work raadplegen en zo optimaliseren.

3.Onder welk contract  ?

Er moet een schriftelijke  studentenovereenkomst afgesloten worden tussen de student en de werkgever door beide partijen ondertekend.

4.Wat verdien ik als jobstudent ?

Er worden geen belastingen op uw loon ingehouden als je voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden nl een schriftelijke studentenovereenkomst , niet meer dan 475 uren gewerkt in het kalenderjaar en alleen een solidariteitsbijdrage werd afgehouden van 2,71% op uw bruto loon.

Dus uw netto loon is het bruto loon – 2,71% solidariteitsbijdrage(RSZ)

De werkgever betaalt 5,42% solidariteitsbijdrage.

Opgelet vanaf het 476 ste uur moet je de normale sociale zekerheidsbijdrage betalen.

5.Blijf ik ten laste van mijn ouders ?

 • De student blijft ten laste als hij deel uit maakt van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar.
 • Dat hij geen loon ontvangt die beroepskosten zijn voor de ouders.
 • Tijdens het inkomstenjaar niet meer dan een bepaald bedrag aan netto-bestaansmiddelen heeft genomen. ( 3200 € voor een kind ten laste van gezamenlijk belaste ouders en 4620 € voor een kind ten laste van een alleenstaande ouder)
 • Wettelijke kinderbijslagen, studiebeurzen en premies voor het voorhuwelijkssparen worden niet als netto-bestaansmiddelen aanzien. Alsook de onderhoudsuitkeringen toegekend aan kinderen ten belope van 3200 € of studentenbezoldigingen tot een bedrag van 2660 € per jaar.

Meer info nodig? Neem contact op met je dossierbeheerder

 

 

 

 

 

 

 

Gepost in: Belastingen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
03 / 03 / 2017

Nog dikwijls krijgen we de vraag waarom we de sociale bijdragen van onze klanten niet laten betalen door de vennootschap. Dit zou voordeliger zijn voor de zelfstandige bedrijfsleider (zaakvoerder, bestuurder, werkend vennoot)  EN een  aftrekbare kost  voor de vennootschap.

Te mooi om waar te zijn ?

We leggen u in twee stappen uit waarom dit in geen van beide gevallen klopt :

1.Voordeliger voor de zaakvoeder ?

Neen, indien de sociale bijdragen worden betaald door de vennootschap dienen deze te worden geboekt als een belastbaar voordeel.

Dit zorgt ervoor dat het belastbaar inkomen van de bedrijfsleider stijgt waardoor er meer belastingen EN sociale bijdragen verschuldigd zijn.

2. Aftrekbare kost voor de vennootschap ?

JA, aangezien deze sociale bijdragen in de boekhouding van de vennootschap worden verwerkt als een aftrekbare kost. De vennootschap verminderd dus haar winst met het bedrag van de betaalde bijdragen.

MAAR, de keerzijde van de medaille is dat deze volledige kost tezelfdertijd wordt beschouwd als een belastbaar inkomen voor de bedrijfsleider, namelijk als belastbaar voordeel. Dit inkomen wordt   belast aan hogere tarieven in de personenbelasting dan in de vennootschap.

 • Tarief personenbelasting = 27 % -> 53% (inclusief gemeentebelasting)
 • Tarief vennootschapsbelasting = 24,98 % -> 33,99 % (inclusief crisisbelasting)

TipIndien je als  bedrijfsleider niet in staat bent om de sociale bijdragen privé te betalen, laat dan bij voorkeur je bruto maandelijkse bezoldiging verhogen. Dit zorgt voor minder administratieve rompslomp en je vermijdt naheffingen van belastingen en sociale bijdragen.

Meer informatie nodig?  Neem contact op met je dossierbeheerder

Gepost in: Belastingen, Sociale Bijdragen
Dit artikel delen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
27 / 02 / 2017

In het kader van verdere vereenvoudiging van de BTW regelgeving en administratie werd beslist de BTW voorschotten af te schaffen.

Tot 31/03/2017

Betaalt u 2 BTW voorschotten EN een BTW afrekening uiterlijk de 20ste na het einde van het kwartaal.

Na 01/04/2017

Betaalt u geen voorschotten maar ENKEL de totale verschuldigde BTW de 20ste na het einde van het kwartaal.

Nieuw: decembervoorschot voor kwartaalaangevers

Om een gelijke behandeling te creëren met de maandaangevers zullen de kwartaalaangevers tegen 24 december nu wel  een decembervoorschot moeten betalen.

Het decembervoorschot wordt als volgt bepaald:

 • De verschuldigde BTW over de handelingen van 1 oktober tot 20 december
 • De verschuldigde BTW over de handelingen van het 3e kwartaal

TipDoor het wegvallen van deze voorschotten krijgt u dus meer financiële ademruimte maar zal de BTW afrekening ook hoger zijn.

Meer informatie nodig?  Neem contact op met je dossierbeheerder

Gepost in: Belastingen, BTW